عثمانبه عثمان ( 1 )

 

بیرق تو پرجلوه است برفراز

بیم دشمن وانداشتت به گریز

با خصم خود مصاف کردی سرفراز

با فتوت می باشد شجاعتت همطراز

بسپردی به نیکی عمر خود را ز آغاز

به قوت جوانی تو بیافتی امتیاز

بدل داشتی همانا یک آتش پرگداز

بر هیچکسی خود نشدی حسرت ساز

بر مرتعت ، علف خیز ،

بوده است رونق در پاییز

با نهر خود موج افشان

دائم بودی پر از خیز

با روی خوش مهرآمیز

بنتاختی اسب بی زین در گریز 

سوی کسی هیچ نبردی خود نیاز

بمردی خوش، دلاورا، ای شهباز !

 

*   *   *

( 1 ) عثمان ( 1891-1851 ) برادر کوچک آبای بود که از 1889 تا 1891 بر قوم موقور ریاست نمود. او سرسخت و تندخو بود که بی مذاکره دست به کار می شد. آبای این شعر را درآمدی وی سروده ؛ بنحوی که تمام مصرعها با یک حرف شروع و به یک حرف دیگر ختم می شود. 

 

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها : عثمان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : به عثمان