اخلاق ,فضیلت ,فرماید ,نماید ,فضائل ,اخلاق فضیلتاخلاق فضیلت گرا

مصطفی ملکیان که فیلسوفی تابع مکتب اخلاق فضیلت گرا بشمار می رود ، توضیح می دهد اخلاقیات تکلیف گرا و نتیجه گرا چندان کارآ و عملی نیستند. زیرا انجام وظیفه ، صرفنظر از نتیجه آن ، قابل قبول نمی نماید. همچنین پیش بینی عواقب هر کاری سخت و گاه ناممکن است ؛ خاصه اگر اعمال جمع در نظر باشد. ولیکن ایشان اخلاق فضیلت گرا را پسندیده و توصیه می کنند  با این توجیه که تشخیص فضائل آسان است و با تمرین و ریاضت می توان آنها را برخود هموار ساخت. مثلا ایثار ، احسان و صداقت را هر عقل سلیمی درک می کند. اما انگیزه مبادرت به چنین امور خیر مستلزم انگیزه ای است که عشق نامیده می شود. این محبت نیز معطوف به وجودی است که حاضر باشی به خاطرش از خودگذشتگی نمایی. حال کافیست که برای عالم و آدم آفریدگاری را قائل باشی که در کمال بی نیازی آنها را خلق فرموده و از میانشان انسان را بجانشیی خود در زمین برگزیده تا از مخلوقات دیگر برای کسب تکامل تمتع نماید. پروردگار جهانیان بهترین راهنماییها را در این راستا معمول داشته و فرموده است که هر که در مقام عبادت از هدایتش استفاده کند شبیه او تواند شد. یعنی اگر قصد کمال داریم از خدا برتر نخواهیم دید. وانگهی خداوند متعال هیچ مضایقه ای در عرضه امکانات تشبه بندگان بخود نداشته بلکه به  این امر دعوت می نماید. فضیلت که همانا برتری می باشد در وجود الله اکبر بوده و هر چه از آن اعطا فرماید هیچ از ذات کامل وی کم نمی شود. از این روست که بنظر نگارنده الله تبارک و تعالی اسم خاصی است که نشان می دهد تنها اله لایق واله شدن فقط او می باشد. کسی که واله چنین دلبری باشد یقین خواهد داشت که خوبیهایش به دیگران چیزی از محسنات او کم نکرده و اصلا احتیاجی به قدرشناسی سایرین هم نخواهد داشت ؛ زیرا این نیکی ها را به عشق آن معشوق شاهد و ناظر انجام می دهد که بلافاصله از فضائل عالیه برخودار می فرماید.

بعد التحرير : این حدیث شریف هم قابل ذکر است که " انی بعثت لإتمم مکارم الأخلاق ". مگر فضائل ما نحن فیه غیر از مکارم اخلاق است که پیامبر ( ص ) بعثت خود را برای اتمام آنها اتلاق می فرماید ؟ نمی خواهم فلسفه را تخطئه کنم. پرسش این است که چرا مولوی که پای استدلالیآن را چوبین قلمداد کرده قانع کننده ترین پاسخ را به مساله مزمن فلسفه اخلاق داده است ؟! 

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها : اخلاق ,فضیلت ,فرماید ,نماید ,فضائل ,اخلاق فضیلت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اخلاق فضیلت گرا